ЗАПОЧНА ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ПЕТИ БЛОК НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

На 22 април 2017 г., в 2 ч. и 21 мин., 1000-мегаватовият пети блок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за планов годишен ремонт.

В АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” СЕ ПРОВЕДЕ МИСИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА WANO

От 3 до 6 април 2017 г. в АЕЦ “Козлодуй” се проведе мисия за техническа поддръжка* (МТП) на тема: “Анализ на тенденциите във всички области на експлоатацията на АЕЦ – оперативна експлоатация, техническо обслужване и ремонт, инженерно обезпечаване, контрол и анализ”. Мисията e част от Плана за взаимодействие между АЕЦ “Козлодуй” и Световната асоциация на ядрените оператори (WANО) – Московски център, за периода 2016 – 2017 г. и се осъществи по покана на българската атомна централа. Заявяването и провеждането й бяха продиктувани от стремежа на АЕЦ “Козлодуй” да оптимизира дейностите си във всички аспекти на експлоатацията.

Нови курсове в платформата за електронно обучение на АЕЦ “Козлодуй”

В платформата за електронно обучение на АЕЦ “Козлодуй” ESTRA за външни организации, достъпна на адрес http://knpp-estra.tu-sofia.bg стартира обучение по нови курсове на английски език.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ОРГАНИЗИРА РЕГИОНАЛЕН КОНКУРС-ИЗЛОЖБА “АЕЦ - ЕНЕРГИЯ ЗА ЧИСТА ПРИРОДА”

В конкурса могат да участват деца до 16-годишна възраст.

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” ИЗПЪЛНИ ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ

На 29 декември АЕЦ “Козлодуй” изпълни годишния си план за производство на електроенергия.

ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ КОМИТЕТ ПО ПРОЕКТА ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПЕТИ И ШЕСТИ БЛОК

На 16 декември в АЕЦ “Козлодуй” се проведе съвещание на Управляващия комитет по проекта за продължаване на срока на експлоатация на пети и шести блок. В срещата взеха участие представители на ръководството на АЕЦ “Козлодуй” и на изпълнителите на дейностите по проекта.

Съобщение

Платформа за електронно обучение на АЕЦ “Козлодуй”

ПРИКЛЮЧИ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ШЕСТИ ЕНЕРГОБЛОК НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

На 10 ноември завърши плановият годишен ремонт на шести енергиен блок на АЕЦ “Козлодуй”. След проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране, 1000-мегаватовата мощност бе включена в паралел с електроенергийната система на страната в 10:06 часа.

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ВАЖЕН ЕТАП ОТ ПРОДЪЛЖАВАНЕТО НА СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 5 БЛОК

На 25 октомври 2016 г. в АЕЦ “Козлодуй” бе подписан протокол за предаване на документите по обосновката на възможността за продължаване на срока на експлоатация на 5 блок до 60 години.

ЗАПОЧНА ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ШЕСТИ БЛОК НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

В 2 ч. и 21 мин. на 1 октомври 2016 г. шести блок на АЕЦ “Козлодуй” бе спрян за планов годишен ремонт.