ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.12.2021 – 20.01.2022 Г.

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД е подала към потребителите в гр. Козлодуй топлоенергия в размер на 12 847 MWh за периода 21 декември 2021 г. – 20 януари 2022 г.

МИНИСТЪРЪТ НА ЕНЕРГЕТИКАТА АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ ПОСЕТИ АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На проведената работна среща с ръководния екип на атомната централа министър Николов бе запознат с актуалното състояние на ядрените енергоблокове и с основните приоритети в плановете за 2022 година.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.11. – 20.12.2021 Г.

В периода 21 ноември – 20 декември 2021 г. атомната централа е подала към клиентите си в гр. Козлодуй 11 619 MWh топлинна енергия. 

В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” УСПЕШНО БЕ ПРОВЕДЕНА ПРОЕКТНО-ИНФОРМИРАНА ПАРТНЬОРСКА ПРОВЕРКА ОТ WANO

Московският център на Световната асоциация на ядрените оператори WANO (World Association of Nuclear Operators) проведе Проектно-информирана партньорска проверка в АЕЦ „Козлодуй”. 

ПОЗИЦИЯ

Във връзка с продължаващото тиражиране на неверни и манипулативни твърдения относно предсрочния пуск на 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ след планов годишен ремонт, заявяваме следното:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.10. – 20.11.2021 Г.

9390 MWh топлинна енергия е подала атомната централа в периода 21 октомври – 20 ноември 2021 г. към потребителите в гр. Козлодуй.

НОВИ СТИПЕНДИАНТИ НА АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

Нови 9 студенти са класирани за стипендиантската програма на АЕЦ „Козлодуй” .

ПОЗИЦИЯ

Във връзка с тиражираните в публичното пространство неверни и манипулативни твърдения, свързани с предсрочния пуск на 6 блок, заявяваме следното:

Категорично отхвърляме като неверни и манипулативни тиражираните в публичното пространство коментари относно пуска на 6 енергоблок на АЕЦ „Козлодуй” след планов годишен ремонт.

ПРИКЛЮЧИ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ШЕСТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На 1 ноември 2021 г. завърши плановият годишен ремонт на шести блок на АЕЦ „Козлодуй”.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОИЗВЕДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.09.-20.10.2021 Г.

Атомната електроцентрала е произвела 5329 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 септември – 20 октомври 2021 г. и е осигурила отопление за клиентите си от град Козлодуй в продължение на 14 дни.