АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” БЕ ДОМАКИН НА СЕМИНАР НА WANO – МЦ

От 31 август до 2 септември в атомната централа се състоя учебен семинар на тема „Наблюдение и коучинг при извършване на обходи по работни места от ръководители в АЕЦ”. Събитието бе организирано от Московския център на Световната асоциация на ядрените оператори (WANO – МЦ) в рамките на програмата „Отраслово обучение и развитие”. 

СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ” – ВСЕ ПО-ЖЕЛАНА

Рекордно висок интерес отбеляза платената лятна стажантска програма на атомната централа през 2021 г. В 17-тото издание на кампанията се включиха 42-ма младежи, които се обучават по приоритетни за АЕЦ „Козлодуй” технически специалности във водещите висши училища в страната.

ПРОВЕДЕНА Е МИСИЯ SALTO В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

От 6 до 15 юли в АЕЦ „Козлодуй” бе проведена мисия SALTO на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която извърши преглед на дейностите за осигуряване на дългосрочната експлоатация (ДСЕ) на 5 и 6 блок.

ПРОЕКТ НА ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ

Уведомяваме всички клиенти на топлинна енергия, че съгласно изискванията на Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, на 29.07.2021 г. от 17:00 часа в Дома на енергетика ще бъде проведена обществена дискусия по Проект на Общи условия на договорите за продажба на топлинна енергия от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДЕЦА ХУДОЖНИЦИ

Слънчева, красива и колоритна – така виждат природата около АЕЦ младите художници, взели участие в VIII регионален конкурс-изложба „АЕЦ – енергия за чиста природа”, организиран от Дома на енергетика (ДЕ). 103 деца на възраст от 4 до 15 години от единадесет населени места на Северозападна България претвориха в картини своето виждане за най-голямото електропроизводствено предприятие в региона и страната и неговата роля за съхраняване на околната среда. 

ЗАВЪРШИ ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ПЕТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На 27 май 2021 г. завърши плановият годишен ремонт на пети блок на АЕЦ „Козлодуй”. В 9:51 часа блокът бе включен в електроенергийната система на страната след проверка и издадено одобрение от страна на Агенцията за ядрено регулиране.

ПОВИШАВА СЕ МОЩНОСТТА НА ШЕСТИ БЛОК

На шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в 20:30 часа на 25 май 2021 г. започна повишаване на мощността.

МОЩНОСТТА НА ШЕСТИ БЛОК ВРЕМЕННО Е НАМАЛЕНА

Мощността на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” временно е намалена до 50% в 11:30 часа на 25 май 2021 г. поради изключване на една от двете турбопитателни помпи (конвенционалната, неядрена част на блока). Съгласно изискванията на технологичния регламент и проектните алгоритми, системата за автоматично разтоварване е понижила мощността на блока.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.03.-28.04.2021 Г.

Атомната електроцентрала е продала на потребителите в град Козлодуй 7726 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 март – 28 април 2021 г.

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННИЯ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

„АЕЦ – енергия за чиста природа” е мотото на традиционния и очакван от младите художници конкурс за рисунка, провеждан от Дома на енергетика към атомната централа.