ПОВИШАВА СЕ МОЩНОСТТА НА ШЕСТИ БЛОК

На шести блок на АЕЦ „Козлодуй” в 20:30 часа на 25 май 2021 г. започна повишаване на мощността.

МОЩНОСТТА НА ШЕСТИ БЛОК ВРЕМЕННО Е НАМАЛЕНА

Мощността на шести блок на АЕЦ „Козлодуй” временно е намалена до 50% в 11:30 часа на 25 май 2021 г. поради изключване на една от двете турбопитателни помпи (конвенционалната, неядрена част на блока). Съгласно изискванията на технологичния регламент и проектните алгоритми, системата за автоматично разтоварване е понижила мощността на блока.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ, ПРОДАДЕНА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД В ПЕРИОДА 21.03.-28.04.2021 Г.

Атомната електроцентрала е продала на потребителите в град Козлодуй 7726 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 март – 28 април 2021 г.

„АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД ОРГАНИЗИРА ТРАДИЦИОННИЯ КОНКУРС ЗА РИСУНКА

„АЕЦ – енергия за чиста природа” е мотото на традиционния и очакван от младите художници конкурс за рисунка, провеждан от Дома на енергетика към атомната централа.

 

 

ЗАПОЧНА ПЛАНОВИЯТ ГОДИШЕН РЕМОНТ НА ПЕТИ БЛОК НА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

На 17 април 2021 г. в АЕЦ „Козлодуй” започна плановият годишен ремонт на пети блок на атомната централа. На блока ще бъде извършено презареждане на реактора за следващата горивна кампания и дейности, свързани с безопасността и с дългосрочната експлоатация на ядреното съоръжение.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПРОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 21 ФЕВРУАРИ – 20 МАРТ 2021 Г.

АЕЦ „Козлодуй” е продала на своите клиенти в град Козлодуй 7495 мегаватчаса топлинна енергия в периода 21 февруари – 20 март 2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПРОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ПЕРИОДА 21 ЯНУАРИ – 20 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

В периода 21 януари – 20 февруари тази година атомната електроцентрала е продала 9 633 мегаватчаса топлинна енергия на потребителите в град Козлодуй.

За същия период на 2020 г. на клиентите е продадена топлоенергия в размер на 8 487 мегаватчаса. Тогава средномесечната външна температура е била с 8 градуса по-висока спрямо 2021 г., сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология.

ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНИ СТАЖОВЕ В АЕЦ „КОЗЛОДУЙ”

От 1 март АЕЦ „Козлодуй” обявява прием на документи за кандидатстване по Програмата за платени летни стажове за 2021 г. За включване в програмата могат да кандидатстват студенти по приложими в атомната централа специалности, които отговарят на следните изисквания – записан ІІІ курс по специалност от обявените, минимален успех много добър 4.50 от завършен зимен семестър на настоящата учебна година, да са български граждани и да нямат здравословни противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения.

 

ПРИКЛЮЧИ КОНКУРСЪТ ЗА МАРТЕНИЦИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ АТОМНАТА ЦЕНТРАЛА

Завърши конкурсът на Дома на енергетика (ДЕ) към АЕЦ „Козлодуй” „Бяло и червено – за здраве и късмет”. Получени бяха над 500 ръчно изработени мартеници. Творбите на участниците – деца и възрастни от цялата страна, са включени в благотворителна изложба-базар и могат да бъдат закупени от 16 до 28 февруари в Главно фоайе на ДЕ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПОДАДЕНАТА ОТ „АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ ЗА ЯНУАРИ 2021 Г.

През месец януари 2021 г. атомната централа е доставила до клиентите си в град Козлодуй 9 564 мегаватчаса топлоенергия.

През същия месец на изтеклата 2020 г., когато средномесечната температура по данни на Националния институт по метеорология и хидрология е била по-ниска с 2,83 градуса, потребителите са получили 10 346 мегаватчаса топлинна енергия.